Marta Albaladejo

Marta Albaladejo

(Barcelona, 1960) se dedica al entrenamiento emocional (coaching), actividad que combina con las de conferenciante y escritora. Colabora con los medios de comunicación en temas de comunicación interpersonal. És mestra, llicenciada en filologia i màster en gestió de la comunicació a les organitzacions per la Universitat de Barcelona. També s'ha format com a psicoterapeuta en anàlisi transaccional, com a coach, com a constelladora i és diplomada en pedagogia sistèmica. Va ser mestra a primària (1983-2007); va ser docent a la llicenciatura de comunicació audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra (1995-2001) i també ha estat formadora de formadors des del 1985, per al Departament d'Ensenyament de Catalunya i a universitats. Ha impartit formació en habilitats comunicatives i competències emocionals en diverses institucions (Escola d'Administració Pública de Catalunya, departaments de la Generalitat de Catalunya, Fundació Bosch i Gimpera, La Caixa, CCOO, Creu Roja, Escola de la Dona, Escola d'Escriptura, collegis professionals, Diputació de Barcelona, Institut d'Educació Contínua UPF, Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya). A més dels llibres publicats a Graó, ha publicat llibres de text (Bambú, Barcanova; Lengua Castellana, Enciclopèdia Catalana; Este es un libro personal y secreto. Departament d'Ensenyament) i dos diccionaris didàctics: DIDAC. Diccionari de Català, Enciclopèdia Catalana i Diccionari escolar de la Llengua Catalana, VOX