Sobre Simone de Beauvoir y feminismo. Aniversario luctuoso.